> _

Red Team vs Sızma Testi

4

Red Team Hizmetinin Standart Sızma Testlerinden Farkı

Günümüzün güvenlik endüstrisinde Red Team ve Sızma Testi terimleri eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu iki hizmet bazı ortaklıkları paylaşsa da, gerçekte yaklaşım ve sonuç bakımından büyük ölçüde farklılık gösterirler. Sızma testleri hizmeti tek başına eksiksiz bir güvenlik analizi sağlayamamaktadır. Sızma testleri gerçekleştirilirken tüm bilgi teknolojilerinin ekibinin bilgisi vardır ve testler kontrollü şekilde gerçekleştirilir. Red Team hizmetinde ise operasyonun gerçekleştirileceği bilgisi yalnızca önceden belirlenmiş bir veya iki yönetici ile sınırlıdır. Operasyon bilgi teknolojileri ekibinden bağımsız yürütülür. Böylece kurumun insan kaynağının da (güvenlik ve IT birimleri) hedeflenmiş bir saldırıya karşı ne kadar etkin olduğu ortaya çıkartılacaktır.

Red Team’in amacı sadece çevreyi ve çevredeki sistemleri test etmek değil, aynı zamanda insanlarınızı ve süreçlerinizi de test etmektir. Red Team, geleneksel testlerden farklı olarak sıfır bilgi perspektifine mümkün olduğu kadar yakın bir şekilde gerçekleştirilir. Bu yöntem, operasyonun daha etkili ve gerçekçi sonuçlar sunmasına yardımcı olur.

Sızma testlerinin amacı ise sistemlerindeki mantık hataları ve zafiyetleri tespit ederek, söz konusu güvenlik açıklıklarının kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesini önlemek ve sistemleri daha güvenli hale getirmek maksadıyla gerçekleştirilen güvenlik testleridir. Asıl amaç, zafiyeti tespit etmekten öte ilgili zafiyeti sisteme zarar vermeyecek şekilde istismar etmek ve yetkili erişimler elde etmektir. Sızma testlerinin en büyük dezavantajı korunaklı, izole bir ortamda ve tüm bilgi teknolojilerinin bilgisi dahilinde gerçekleştirilmesidir.

Red Team uygulamaları, geleneksel testlerden tamamen farklı bir perspektif sunar. Sıfır bilgi yaklaşımını benimseyen Red Team operasyonları, mümkün olduğunca gerçek dünya koşullarına yakın bir şekilde yürütülür. Önceden elde edilen bilgileri en aza indirgeyerek, gerçek dünya saldırganlarının bakış açısını yansıtma amacını taşır. Bu yaklaşım, operasyonun daha etkili ve gerçekçi sonuçlar sunmasına yardımcı olur.

Sızma testleri ise, sistemlerdeki mantıksal hataları ve güvenlik zafiyetlerini tespit ederek, bu açıkların kötü niyetli kişiler tarafından istismarını engellemek ve sistemlerin güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilir. Temel hedef, sadece zafiyetleri belirlemekle kalmayıp, bu zafiyetleri etkili bir şekilde kullanarak yetkisiz erişimleri elde etmektir. Ancak, sızma testlerinin önemli bir dezavantajı vardır: Bu testler, genellikle kontrollü ve izole bir ortamda, tüm bilgi teknolojileri ekibinin bilgisi dahilinde gerçekleştirilir.

Red Team yaklaşımı, siber güvenlik dünyasında gerçek dünya senaryolarını simüle ederek farklı bir boyut sunar. Geleneksel sızma testlerinin ötesine geçerek, sıfır bilgi perspektifine yakın bir deneyim sağlayarak kurumların savunma yeteneklerini sınar.

Kurum güvenliğinizin en üst düzeyde sağlanması ve potansiyel risklere karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturmanız Sparta'nın öncelikli hedeflerindendir. Red Team hizmetimiz, siber güvenliği sadece teknik açıdan değil, aynı zamanda insan kaynakları ve süreçler gibi diğer kritik unsurları da göz önünde bulundurarak test etme fırsatı sunar. Güvenlik uzmanlarımız, gelişmiş teknik yetenekleri ve sıfır bilgi perspektifini kullanarak gerçek dünya senaryolarını simüle eder ve kurumunuzun güvenlik savunmasını gerçek hayatta test eder. Etkin Red Team operasyonları sayesinde, güvenlik zafiyetleri ve riskler açığa çıkarılır ve bu sayede koruma önlemleri daha da güçlendirilir. Siz de işletmenizin siber güvenliğini en üst düzeye taşımak ve olası risklere karşı proaktif bir yaklaşım benimsemek isterseniz, Sparta Red Team hizmetiyle gücünüzü test etmeye davetlisiniz. Güvenlik alanındaki deneyimimiz ve uzman kadromuzla, işletmenizi en iyi şekilde korumak için buradayız.