> _

BGYS Politikası

 

Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Gizliliği Politikamız

Sparta Siber Güvenlik Teknolojileri olarak, yürüttüğümüz Siber Güvenlik danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Kişisel Veri Gizliliği Yönetim Sistemi (KVYS) gereksinimlerine öncelik veriyoruz. Firmamız olarak bilginin ve kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü, ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla ISO 27001 ve ISO 27701 gerekliliklerine uymayı taahhüt ediyoruz.

1. Amaç ve Hedef

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası olarak amacımız, iş faaliyetlerimizde bulunan tüm riskleri belirlemek, analiz etmek ve gerekli tedbirleri alarak bilgi güvenliği ve kişisel veri gizliliğini sağlamaktır. Bu kapsamda, tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın güvenini kazanmak ve sürdürmek önceliklerimiz arasındadır.

2. İlkeler ve Taahhütler

Bilgi Varlıklarının Korunması: Bilgi varlıklarını tanımlar, sınıflandırır ve bu varlıkların gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak için gerekli önlemleri alırız.

  • Risk Yönetimi: Bilgi güvenliği ve kişisel veri gizliliği risklerini belirler, analiz eder, azaltır ve yönetiriz.
  • Yasal ve Düzenleyici Uyum: Tüm yasal gereksinimlere ve düzenlemelere uyarız, kişisel veri gizliliğine saygı gösteririz.
  • Çalışan Farkındalığı ve Eğitimi: Çalışanlarımıza bilgi güvenliği ve kişisel veri gizliliği konusunda düzenli eğitimler sağlayarak farkındalığı artırırız.
  • Sürekli İyileştirme: ISO 27001 BGYS ve ISO 27701 gerekliliklerine uyumun etkinliğini gözden geçirir, sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendiririz.

3. Yönetim Taahhüdü

Sparta olarak, ISO 27001 BGYS ve ISO 27701 gerekliliklerine tam anlamıyla uyum göstermeyi taahhüt ediyoruz. Yönetim olarak bu politikayı destekler, uygulanmasını ve etkinliğini sürekli olarak gözden geçiririz.

4. İletişim ve Uygulama

Bu politikanın etkili olabilmesi için tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız arasında düzenli iletişim ve işbirliği sağlamayı hedefleriz. Herkesin bu politikayı anlaması ve uygulaması, iş faaliyetlerimizin güvenliğini ve kişisel veri gizliliğini sürdürmek adına hayati önem taşır.

Bu politika, Sparta Siber Güvenlik Teknolojileri yönetimi tarafından desteklenir ve 03.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.

Genel Müdür

 


_
BİZE ULAŞIN