> _

Siber Güvenlik Tatbikatı Nedir?

Siber güvenlik tatbikatı, bir organizasyonun siber güvenlik tedbirlerini ve kriz yönetimini test etmek amacıyla düzenlediği senaryoya dayalı simülasyonlardır. Bu tatbikatlar, gerçek dünya senaryolarına benzer koşullarda gerçekleştirilir ve siber saldırı, veri ihlali veya diğer güvenlik olaylarına karşı nasıl tepki verileceğini değerlendirmek için kullanılır.

Siber güvenlik tatbikatları, organizasyonların hazırlıklı olmasını sağlamak, zayıf noktaları tespit etmek ve çalışanların eğitimini desteklemek için önemli bir araçtır.
 

Siber Güvenlik Tatbikatı Çeşitleri Nelerdir?

 1. Simülasyon Tatbikatları: Gerçek dünya saldırı senaryolarını taklit eden tatbikatlar.
  Örneğin, bir fidye yazılım saldırısı, veri ihlali veya hedefe yönelik bir saldırı senaryosu üzerinden testler yapılır.
 2. Kriz Yönetimi Tatbikatları: Saldırı sonrası kriz yönetiminin nasıl yürütüleceğini test eder.
  İletişim stratejileri, karar alma süreçleri ve paydaş yönetimi gibi konular üzerine odaklanır.
 3. Fiziksel Güvenlik ve Siber Füzyon Tatbikatları: Fiziksel güvenlik ile siber güvenliğin entegrasyonunu test eder.
  Örneğin, bir fiziksel güvenlik olayının ardında siber bir tehdidin bulunup bulunmadığını belirlemeye çalışabilir.
 4. Personel Eğitim Tatbikatları: Çalışanların siber güvenlik bilinci ve tepki yeteneklerini artırmak için düzenlenir.
  Sosyal Mühendislik (phishing) tatbikatları gibi senaryolarla gerçekçi eğitim sağlanır.
   

Siber Güvenlik Tatbikatlarının Yapılması Hangi Aşamaları İçermelidir?

 1. Senaryo Belirleme: Tatbikat için gerçekçi senaryolar belirlenir.
  Bu senaryolar organizasyonun risk profilini ve güvenlik hedeflerini yansıtmalıdır.
 2. Planlama ve Hazırlık: Tatbikatın nasıl gerçekleştirileceği belirlenir.
  Rolleri ve sorumlulukları içeren bir ekip kurulur. Tatbikatın tarih ve saati planlanır.
 3. Tatbikatın Gerçekleştirilmesi: Belirlenen senaryoya göre tatbikat gerçekleştirilir.
  Ekip üyeleri, saldırının farkına varır ve yanıtlarını uygular.
 4. Değerlendirme ve Analiz: Tatbikat sonrasında geri bildirim toplanır ve tatbikatın etkinliği değerlendirilir.
  Zayıf noktalar tespit edilir ve iyileştirme fırsatları belirlenir.
 5. Raporlama ve Geliştirme: Tatbikat sonuçları raporlanır.
  İyileştirme önerileri ve eğitim ihtiyaçları belirlenerek gelecekteki tatbikatlar için geliştirme planlanır.

Siber güvenlik tatbikatları, organizasyonların güvenlik tedbirlerini test etmek, kriz yönetim yeteneklerini değerlendirmek ve personelin bilinç düzeyini artırmak için önemli bir araçtır. Herhangi bir saldırı anında daha hazırlıklı ve etkili bir tepki vermek için düzenli olarak tatbikatlar düzenlemek önemlidir.
 

Siber Güvenlik Saldırı Tatbikatları - SPARTA İle Özel Senaryolar ve Etkin Tatbikat Deneyimi

Siber güvenlik tatbikatları, günümüzün hızla evrilen dijital dünyasında organizasyonlar için vazgeçilmez bir hazırlık aracı haline gelmiştir. Başarılı bir siber güvenlik tatbikatının temel taşı ise etkili senaryolardır. Sparta Siber Güvenlik olarak, organizasyonunuza özel senaryolar ile siber güvenlik tatbikatlarınıza yüksek etkinlik ve gerçekçilik kazandırıyoruz.

Kuruluşunuzun faaliyet gösterdiği sektörü, güncel siber saldırıları ve riskleri dikkate alarak özelleştirilmiş senaryolar oluşturuyoruz. Bu senaryolar, teknik ve masa başı tatbikatları için ayrı ayrı tasarlanırken, organizasyonunuzun ihtiyaçlarına ve tercih ettiği tatbikat formatına uygun olarak hazırlanıyor.

Amacımız, organizasyonunuzun siber güvenlik tatbikatlarından en üst düzeyde fayda sağlamasıdır. Özel senaryolarımızla gerçek dünya durumlarına en yakın simülasyonlar yaratırken, organizasyonunuzun siber tehditlere karşı hazırlıklılığını artırmanıza ve güvenlik önlemlerini en etkili şekilde uygulamanıza yardımcı oluyoruz.

Sizi siber saldırılara karşı daha güçlü bir şekilde savunmak için SPARTA olarak yanınızdayız.

Nasıl Senaryolar Kullanıyoruz?

ALTYAPI SALDIRI SENARYOLARI

 • Ağ mimarisi: Organizasyonun ağ yapısı ve bileşenleri üzerinde gerçekleştirilen saldırı senaryolarıdır.
 • Güvenlik çözümü etkinliği: Kullanılan güvenlik önlemlerinin ve yazılımlarının gerçek dünyadaki etkinliğini test eden senaryolardır.
 • Bulut altyapısı kullanımı: Bulut tabanlı hizmetlerdeki zayıf noktaları ve güvenlik risklerini simüle eden senaryolardır.
 • Dış tehditler: Harici kaynaklardan gelen siber saldırıları ve tehditleri simüle eden senaryolardır.
 • Yerel ağda yayılan saldırgan: İçeriden gelen bir tehdidin yerel ağda yayılma senaryolarıdır.
 • Active Directory saldırıları: Kuruluşun Active Directory yapılarına yönelik gerçekleştirilen siber saldırıları simüle eden senaryolardır.
 • C2 trafiği: Saldırganların kontrol mekanizmalarını ve iletişimini simüle eden Command and Control (C2) senaryolarıdır.
 • Veri sızıntısı: Hassas verilerin izinsiz şekilde sızdırılması senaryolarını içeren siber güvenlik tatbikatlarıdır.

ZARARLI YAZILIM SENARYOLARI

 • Fidye yazılım (Ransomware): Bilgisayar sistemlerine sızarak dosyaları şifreleyen ve bu dosyaların açılması için fidye talep eden kötü amaçlı yazılımları simüle eden tatbikatlar.
 • Trojan: Zararlı yazılımın zararsız bir uygulama gibi görünerek kullanıcıların sistemine girmesini sağlayan ve ardından zararlı faaliyetlerde bulunan senaryolar.
 • Keylogger: Klavye girdilerini kaydeden ve saldırganlara kullanıcıların hassas verilerini çalmalarına olanak tanıyan kötü amaçlı yazılımları simüle eden tatbikatlar.
 • Gelişmiş C2 bağlantısı: Komuta ve Kontrol (C2) sunucularını kullanarak siber saldırganların hedef sistemlerle iletişim kurduğu ve kontrol ettiği senaryoların simülasyonları.

YÖNETİM SENARYOLARI

 1. KVKK Veri İhlali Bildirimi: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak, bir veri ihlali durumunda gerekli adımların atılması ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması senaryolarını içeren tatbikatlar. Bu tatbikatlar, kuruluşların kişisel veri güvenliği konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamayı amaçlar.
 2. Log Yönetimi (SIEM) Etkinliği: Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM) sistemlerinin kullanımını ve etkinliğini simüle eden tatbikatlar. Bu tatbikatlar, kuruluşların ağ ve sistem güvenliğini izlemek, tehditleri tespit etmek ve hızla müdahale etmek için log verilerini nasıl yönetmeleri gerektiğini göstermeyi amaçlar.
 3. Siber Tehdit İstihbaratı Değerlendirme Becerisi: Kuruluşların siber tehditlerin anlaşılması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi konusundaki yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen tatbikatlar. Bu tatbikatlar, güncel siber tehditlerin nasıl takip edileceğini, analiz edileceğini ve bunlara nasıl tepki verileceğini öğretmeyi amaçlar.

 


_
BİZE ULAŞIN